Po naučné stezce „Leoš Janáček očima dětí“

Naučná stezka je dlouhá 8,2 km a vede převážně po obecních pozemcích. Má třináct zastavení s informačními tabulemi a dva akustické interaktivní herní prvky. Na každé

informační tabuli jsou takzvané QR kódy, které je možno stáhnout do chytrých mobilů. Na trase je několik odpočinkových míst, vybavených dřevěnými lavičkami a stojany na kola. Informace k naučné stezce je možné najít na webových stránkách: www.stezkyhukvaldy.cz

A kudy vede trasa?

 Podívejte se na mapu, kudy stezka vede.

•  Od informačního centra na Hukvaldech (bývalá škola) vyrazíme po turistické značce místního značení (žlutobílý čtvereček) kolem kostela sv. Maxmiliána, kde se nachází obnovené posezení. Tam se Leoš Janáček scházel se svými přáteli v Kroužku pod akáty.

Lavička Pod akáty

•  Pokračujeme hukvaldským náměstíčkem po cestě ke hřbitovu, kde je další zastavení. Tady, na hřbitově, může shlédnout hrob rodičů skladatele Leoše Janáčka.

 

Hrob rodičů L. Janáčka na Hukvaldech

•  Po cestě se dále dostaneme na křižovatku u rybníka – odbočíme vlevo a procházíme Horním Sklenovem. Asi po 200 metrech odbočujeme vpravo a po dalších 50 metrech odbočíme doleva a dostáváme se na polní pěšinu, která nás přivede ke studánce se zvoničkou. Polní stezka nás dále vede k mysliveckému posedu, kde se ostře dáváme vpravo a asi po 300 metrech přicházíme k zastavení s názvem Korýtka. Tady si můžeme odpočinout na lavičce, osvěžit se čerstvou pramenitou vodou a popřípadě si zahrát na xylofon, který má osm tónů a je laděn od tóniny C.

 

Korýtka

•  Odpočatí a osvěžení se vydáme po cestě kolem malé úpravny vody, odbočíme doprava na polní cestu a stoupáme na Vrchy (424 m.n.m.). Na vrcholu se nám otevírají krásné výhledy na blízké i daleké okolí. Za dobré viditelnosti je odtud možno spatřit horu Praděd, Lysou horu, Javorník, lázně Klímkovice, rozhlednu Bílá hora, letiště Mošnov, Oderské vrchy - k dobré orientaci nám poslouží výhledové panely s foto mapami a popisy vrcholů. Také si můžeme zazvonit na zvoničku, kterou vybudovali hukvaldští turisté.

Fojtovy vrchy

•  Vydáme se dále traversem po luční pěšině z kopce a asi po 300 metrech odbočujeme doprava. Míříme přes malý můstek (nad bývalým mlýnským náhonem) k místnímu pivovaru, k Hostinci na zastávce. Tady můžeme ochutnat zdejší hukvaldské pivo.

•  Od pivovaru zamíříme přes cestu k dalšímu zastavení, k soše sv. Nepomuka u řeky Ondřejnice. Po nově vybudované cestě, určené pro pěší i cyklisty, se vydáváme proti proudu řeky kolem splavu s odpočinkovým místem až k dalšímu zastavení v Lipi. Po mostě přejdeme řeku Ondřejnici a po jejím druhém břehu, po zpevněné cestě, dojdeme k dalšímu odpočinkovému místu u splavu, zvanému hukvaldský Stonehenge. Volně položené kameny mají svou symboliku, spojenou s tvorbou Leoše Janáčka. Zde se nachází druhý akustický interaktivní prvek, takzvaný dendrafón. Je složený z devíti kůlů různých dřevin, každý kůl vydává po úderu jiný zvuk.

Hukvaldský Stonehenge

•  Opouštíme toto místo a po 200 metrech se nacházíme u dalšího zastavení, v areálu Na koupališti. Tady se můžeme občerstvit ve stylové hospůdce.

Hospůdka na koupališti

•  Po příkrých (asi šedesáti) schodech míříme k chatovišti, kousek trasy jdeme po asfaltové cestě a na jejím konci, u lyžařského vleku, odbočujeme ostře vpravo a vydáváme se do prudkého stoupání.

Po 300 metrech sledujeme lesní pěšinu, která nás dovede k dalšímu zastavení, k Janáčkové lavičce. Toto místo je nejvyšším bodem na trase naučné stezky. Můžeme si tu po namáhavém výstupu odpočinout.

Janáčkova lavička

•  Po odpočinku se vydáme k rozcestí turistických značek. Zde se dáme z kopce a po 50 metrech pokračujeme vlevo traverzovým chodníčkem na lesní cestu nad Podlesím. Tady pokračujeme doprava lesní úvozovou cestou k chatovišti na Podlesí, k dalšímu zastavení věnovanému zdejšímu rodáku akademickému malíři J. V. Sládkovi, který zde pobýval a maloval.

•  Po asfaltové cestě zamíříme k mostu přes řeku Ondřejnici. Přejdeme hlavní cestu a po takzvané velké straně dojdeme k památníku Leoše Janáčka (dům Leoše Janáčka), kde se nachází poslední zastavení naučné stezky.

 

Janáčkův rodný dům

Odtud nás čeká už jen asi 300 metrové stoupání k informačnímu centru na Hukvaldech, kde naučná stezka končí.

A ještě důležitá věc! Kódovací tabulka kvízů na jednotlivých tabulích. Bez nich byste kvízy asi těžko vyřešili:

 

Zpět na Tipy na výlet