Hrad Hukvaldy

Zřícenina jednoho z největších hradů na Moravě tvoří dominantu obce. Hrad byl pravděpodobně založen někdy v  1. polovině 13. století.

První zmínky o hukvaldském hradu pocházejí z roku 1285. V současné době je částečně zrestaurován a jeho restaurace probíhá nadále. Vyznačuje se mimo jiné tím, že ačkoliv byl mnohokrát dobýván nájezdnými armádami, nikdy dobyt nebyl. Jeho konec zapříčinil až  požár 5. října 1762.

Foto: M. Bitter

Cesta na hrad vede nádhernou hukvaldskou oborou, kde můžete spatřit kromě staletých dubů, vzrostlých kaštanů také stáda divokých muflonů, daňků a pokud budete mít štěstí také divokých prasat. 
Za zakladatele Hukvald jsou považována německá hrabata z Hückeswagen. V polovině 14. století hrad poprvé získali olomoučtí biskupové, kteří byli také nejčastějšími vládci hradu. Jejich vlastnictví bylo v roce 1355 dokonce potvrzeno papežskou bulou, která zároveň zakazovala hrad prodat nebo zastavit. V roce 1465 získal hrad český král Jiří z Poděbrad, který jej vzápětí prodal zpět olomouckému biskupství. Tehdejšímu biskupu Tasovi z Boskovic finančně vypomohli jeho bratři Dobeš a Beneš Černohorští z Boskovic, kteří také hrad převzali poté, co biskup Taso zemřel na mor. Za vlády pánů z Boskovic došlo na hradě k mnoha významným stavebním úpravám a stejně tomu bylo i po jejich smrti na počátku 16. století, kdy se Hukvaldy znovu a tentokrát definitivně vrátily olomouckému biskupství. Od té doby drželo olomoucké biskupství (a od 18. století arcibiskupství) Hukvaldy téměř nepřetržitě až do roku 1948, kdy byl hrad zestátněn.
V hradní oboře, v místě s kouzelnou kulisou hory Kazničov a výbornou akustikou, slouží už několik desetiletí v rámci Janáčkova hudebního Lašska jako koncertní pódium letní amfiteátr. V jeho blízkosti se nachází pomník Lišce Bystroušce, který zde byl umístěn v roce 1959 na paměť prvního zdejšího provedení Janáčkovy opery.

Otevírací doba hradu: 
duben, říjen    (jen soboty, neděle a svátky): 9:00 - 16:00
květen - srpen (denně mimo pondělí): 9:00 - 18:00
září                    (denně mimo pondělí): 9:00 - 17:00
* polední přestávka: 12,30 – 13,00
otevření hradu mimo otev.dobu je možné po tel.dohodě. tel.:  + 420 736 158 748
pokladna hradu v otevírací době: tel.: +420 558 699 323

Délka trasy z místa ubytování: 1,4 km

Zpět na seznam tipů na výlet.

 Jak se tam dostanu?