Hrad Hukvaldy

Zřícenina jednoho z největších hradů na Moravě tvoří dominantu obce. Hrad byl pravděpodobně založen někdy v  1. polovině 13. století.

První zmínky o hukvaldském hradu pocházejí z roku 1285. V současné době je částečně zrestaurován a jeho restaurace probíhá nadále. Vyznačuje se mimo jiné tím, že ačkoliv byl mnohokrát dobýván nájezdnými armádami, nikdy dobyt nebyl. Jeho konec zapříčinil až  požár 5. října 1762.

Cesta na hrad vede nádhernou hukvaldskou oborou, kde můžete spatřit kromě staletých dubů, vzrostlých kaštanů také stáda divokých muflonů, daňků a pokud budete mít štěstí také divokých prasat. 
Za zakladatele Hukvald jsou považována německá hrabata z Hückeswagen. V polovině 14. století hrad poprvé získali olomoučtí biskupové, kteří byli také nejčastějšími vládci hradu. Jejich vlastnictví bylo v roce 1355 dokonce potvrzeno papežskou bulou, která zároveň zakazovala hrad prodat nebo zastavit. V roce 1465 získal hrad český král Jiří z Poděbrad, který jej vzápětí prodal zpět olomouckému biskupství. Tehdejšímu biskupu Tasovi z Boskovic finančně vypomohli jeho bratři Dobeš a Beneš Černohorští z Boskovic, kteří také hrad převzali poté, co biskup Taso zemřel na mor. Za vlády pánů z Boskovic došlo na hradě k mnoha významným stavebním úpravám a stejně tomu bylo i po jejich smrti na počátku 16. století, kdy se Hukvaldy znovu a tentokrát definitivně vrátily olomouckému biskupství. Od té doby drželo olomoucké biskupství (a od 18. století arcibiskupství) Hukvaldy téměř nepřetržitě až do roku 1948, kdy byl hrad zestátněn.
V hradní oboře, v místě s kouzelnou kulisou hory Kazničov a výbornou akustikou, slouží už několik desetiletí v rámci Janáčkova hudebního Lašska jako koncertní pódium letní amfiteátr. V jeho blízkosti se nachází pomník Lišce Bystroušce, který zde byl umístěn v roce 1959 na paměť prvního zdejšího provedení Janáčkovy opery.

Otevírací doba hradu: 
duben, říjen    (jen soboty, neděle a svátky): 9:00 - 16:00
květen - srpen (denně mimo pondělí): 9:00 - 18:00
září                    (denně mimo pondělí): 9:00 - 17:00
* polední přestávka: 12,30 – 13,00
otevření hradu mimo otev.dobu je možné po tel.dohodě. tel.:  + 420 736 158 748
pokladna hradu v otevírací době: tel.: +420 558 699 323

Délka trasy z místa ubytování: 1,4 km

Zpět na seznam tipů na výlet.

 Jak se tam dostanu?